lCentro-Medical Szakorvosi Magánrendelő MRI vizsgálat, Ultrahang vizsgálat - Diagnosztikai Magánrendelő

Elektroterápia

1. Bevezetés


Az elektrotherápia mint a fizikai medicina jelentős része nagy szerepet játszik sokféle megbetegedés kezelésében és rehabilitatiojában. Bár az élettan az utóbbi évtizedekben
egyre jobban felfedte az elektrotherápia hatáselveit, számos eljárás empirikus alapja tovább
fennáll és ez tükröződik néhány módszer leírásában is.
A hosszú megfigyeléseken alapuló különböző therápia sémák módosíthatóak a felhasználó igénye és tapasztalatai szerint. A kezelést mindig a klinikai képhez és a beteg egyéni reakciójához kell igazítani.
A nagy áramforma választék - melyet a Galva 5 vagy a Sinus 5 előállítani képes - lehetővé teszi a kezelés egyénhez torténő igazítását, hozzájárulva úgy a beteg gyógyulásához, mint az orvos szakmai elégtételéhez. A Galva 5 és a Sinus 5 , az előre beállított áramformákkal történő bázistherapián túl, az elektrotherapia egész skáláját nyújtja, ami dinamikusan igazítható a beteg szükségleteihez valamint az orvos egyéni tapasztalataihoz.


1.1. Elektrotherápia bevezető

A jelen leírás a tudomány eredményei és a hosszú gyakorlati tapasztalatok szintézisét mutatja be. Az elektromos áram képes úgy a szövetek elektromos töltésének megváltozta-
tására mint az idegek vagy izmok ingerlésére. Az elektrotherápia céljai:

 Fájdalomcsillapítás
 Izmok és izületek müködészavarainak javítása
 Beszűkült izületi mozgások javítása
 A szövetek keringés- és anyagcsere állapotának javítása

Kezelést igénylő rendellenességek sokféle betegségben fordulnak elő, különböző szövet
mélységben és súlyosságban. A betegség megjelenése tehát minden betegnél különböző.

Az elektrotherápiára vonatkozó irodalomban előforduló egyes javaslatok nem tartalmaznak kötelezően kovetendő áram paramétereket mint ahogyan ez elvárható a vegyi medicatio esetén. A fizikotherápia mindig a beteg egyéni szükségleteihez igazodik. A beteg reakciója nehezen jósolható meg, mivel ez egyénenként változó. A változatos fizikotherápiás eljárás az egyetlen garancia a beteg hatásos ellátására.

A fizikotherápiát végző orvos gyakran szembesül nehezen befolyásolható állapotokkal mint pl. krónikus rheumás, vagy degenerativ elváltozások. A betegség, valamint az izom és izületi dysfunctiók pontos felmérése tapasztalatot és a beteg tartósabb megfigyelését igényli.
Minden más elektrotherapiás berendezéseket felülmúlva A Galva 5 és Sinus 5 lehetővé teszik ezt a szükséges változatosságot. A beteg és a konkrét therápiás eljárás szükség-
leteit a rugalmasan kialakítható therápiás protokoll elégíti ki. Mivel az igényeknek megfelelően a paraméterek szabadon módosíthatóak, kiküszöbölhető bármilyen kompromisszum.
Ilyen értelemben a Galva 5 és a Sinus 5 eszközök lehetnek a fizikotherapiat végző orvos
kezében melyek segítségével felbecsülhetetlen szolgálatot nyújthat a fizikai therápia terü-
letén.


1.2. Az elektrotherápia alapjai

Az emberi test elektromosság vezető. Az elektromos mező hatására benne töltéssel rendelkező atomok vagy molekulák - továbbá ionok - áramlanak. A testen keresztül az
áram hordozók két irányban haladnak. A pozitív ionok a negatív pólus felé, a negativak
pedig a pozitív felé mozognak.
Az aram hátasa elsődlegesen az áramerősségtől függ, amit az elektróda nagysága és a
rajta áthaladó áram eloszlása (mA/cm˛) határoz meg. Az áram tehát szétosztható egy nagyobb területre, vagy ellenkezőleg kis pontra lehet sűríteni, aszerint, hogy milyen elek-
tródát alkalmazunk.


1.3. Állandó feszültség, állandó kimenő áramerősség

Az állandó kimeneti feszültség esetén (cv) a kezelés egész tartama alatt a kiválasztott feszültség változatlan marad. Ez a típusú áramkör megelőzi a kellemetlen erősség ingadozásokat. A parallel UH kezelés során a bőrrel való érintkezés akaratlanul is megszakadhat, a mozdítható elektródák felhelyezése miatt. Az állandó kimeneti áramerősség eseten (cc), a kezelés alatt a kiválasztott áramerősség marad változatlan.


1.4. Elektródák

Az elektróda kiválasztása és felhelyezése nagyon fontos. Az állandó áramerősséggel
történő kezelés alatt az elektródáknak végig érintkezniük kell a bőrfelülettel.
A Zimmer Elektromedizin egyszerhasználatos elektródái könnyen kezelhetőek és eleget tesznek a higiéniai követelményeknek. Így a fertőzés átadása kizárt.
Bőr irritáló galván áram, diadynamikus, vagy unipoláris, 2 ms-nál hosszabb lökésszerű áramformák esetén a bőrt védeni kell. Ez könnyen megvalósítható, ha az elektróda alá ujjnyi vastagságú nedves gézt helyezünk. Elektrotherápiás célra gyártott szivacs alátétek is vannak forgalomban, ezek ajánlott vastagsága szintén 1 ujjnyi.


1.5. A kezelés általános szabályai

A kezelési protokollt a beteg igényeinek megfelelően alakítjuk ki. A szükséges dózist a betegség milyensége, súlyossága és a beteg (kezelés előtti és utáni) reakciói függvényében
állapítjuk meg. A kezelés ne okozzon fájdalmat! Nincsenek szigorú, minden esetre érvényes követendő előírások. A javaslatok csak irányadóak, a therapiát a beteghez es betegségéhez igazitjuk.
A dózis fogalma mindenképp magába foglalja az áramerősséget, a kezelés időtartamát, a kezelések közötti intervallumot és a sorozatok hosszát. A beteghez történő minél árnyaltabb igazítás érdekében bármelyik paraméter önállóan változtatható.